Фолклорна журналистика


Няма номинации в тази категория
2016г - Журналисти - Илка Димитрова

2016г - Журналисти - Илка Димитрова

Журналистически, публицистични материали и радиопредавания в областта на фолклора печели Илка Димитрова БНР


Победител/ка от месец Декември 2016

Гласове: 0


официален домакин на наградите