Нематериално културно наследство на 2016 г.

Нематериално културно наследство на 2016 г.

Гласове
Нематериално културно наследствоНематериално културно наследство: 0


Нематериалното културно наследство – награда на БАН 

Юлка Игнатова – тъкачка на чипровски килими.

 

официален домакин на наградите