Дете талант на 2015г – Дамян Йорднанов – кавал

Дете талант на 2015г – Дамян Йорднанов – кавал

Гласове
Дете-изпълнителДете-изпълнител: 4


Крайно гласуване 1 август – 15 септември

град Пазарджик

град Пазарджик

официален домакин на наградите

град Пазарджик