15 години един от най престижните детски конкурси “Орфеево изворче”

 

“ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“ – 2015 гр. Стара Загора
 

♦ КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНКУРСА ?

Изява на таланти, деца, ученици, студенти и преподаватели в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство.

♦ КЪДЕ И КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КОНКУРСА?

Конкурсът се провежда в град Стара Загора от 20 до 22 МАРТ 2015 година

♦ В КОЯ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА МОГА ДА УЧАСТВАМ?

Възрастовите групи в конкурса са 6 :
I-ва група 6 – 8 годишна възраст.
ІІ-ра група 9 – 11 годишна възраст.
ІІІ-та група 12 – 14 годишна възраст.
ІV-та група 15 – 18 годишна възраст.
V –та група 19 – 25 годишна възраст.
VІ-та група 25 – 29 годишна възраст.

Възрастта на участниците в дадена група се определя към датата на участието в конкурса за съответната година.

♦ КАКЪВ Е НАГРАДНИЯТ ФОНД НА КОНКУРСА?

◊  приз на кмета на община Стара Загора
◊  награда от Националния Музикално-Фолклорен Съюз „Орфеево изворче“.
◊  диплом-почетно отличие, Златна, Сребърна и Бронзова лира на Орфей и плакет в различните групи и категории от Националния Музикално Фолклорен Съюз „Орфеево изворче“.
◊  награда от фондация „Български фолклор“.
◊  грамота за всеки участник в конкурса.
◊  поощрителни награди
◊  едногодишни парични стипендии за първо, второ и трето място за народно пеене, кавал, гъдулка, гайда и тамбура,     общо 15 броя, за участници от четвърта възрастова група, при включване на конкурса в програмата на мерките за     закрила на децата с изявени дарби през 2015 година.
◊  награда за най-малък изпълнител Журито има право да не присъжда всички награди. Резултатите са окончателни и     не подлежат на преразглеждане.

♦ КЪДЕ МОГА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ СЪС СТАТУТА НА КОНКУРСА, КАТЕГОРИИТЕ И ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО МУ ?

От този линк:
http://orfeevo-izvorche.org/docs/statut_2015.doc

♦ КАКВА Е ЦЕНАТА НА ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ?

◊  индивидуално изпълнение – 12 лева
◊  участие в групи и ансамбли – 5 лева на всеки изпълнител
◊  чуждестранни изпълнители – деца от българската общност – 15 лева за индивидуално изпълнение и участие в група –     10 лева
◊  за членове на НМФС билетът за индивидуално изпълнение е 8 лв, а за участие в групи е 5 лв за всеки участник.

Лицата в неравностойно положение със специални образователни потребности и от Домове за деца лишени от родителски грижи НЕ заплащат ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.

♦ КАК МОГА ДА ПЛАТЯ БИЛЕТА ЗА УЧАСТИЕ?

1. По банков път:
Банкова сметка: гр.Стара Загора, Финансов център Стара Загора
Общинска банка АД. IBAN BG 60 SOMB 91301027374001, BIC: BGSOMB
за конкурса “Орфеево изворче”

2. На място – най-късно един час преди посоченото време за явяване в дните на конкурса.

При заплащане на билетите на място, да се спазва изискването – в конкурсния ден, най-късно един час преди явяването на колектива, ръководителите да се явят в щаба за регистрация.

♦ ОТ КЪДЕ ДА ИЗТЕГЛЯ ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА?

От този линк:

http://orfeevo-izvorche.org/docs/zaiavka_2015.doc

♦КАК ДА ПОПЪЛНЯ ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ?

По образец, който можете да изтеглите от сайта на “Орфеево изворче”, без да го променяте.

♦  ДО КОГА СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВКИ?

До 20 ФЕВРУАРИ 2015 година.

♦  ДО КОГО ДА ИЗПРАТЯ ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕТО МИ В КОНКУРСА?

САМО ПО ИНТЕРНЕТ

    на e-mail адреси:

veselina_art@abv.bg

    за областите Тракия, Пирин, Родопи и Странджа,

tanova77@gmail.com

    за Северна България и Добруджа

denislav_aleksiev@abv.bg

    за Шоплука /София град и област Сф/.

♦  КЪДЕ И КОГА МОГА ДА ПРОВЕРЯ ПРОГРАМАТА И ГРАФИКА ЗА МОЕТО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА?

В сайта на “Орфеево изворче” след 10.03.2015г.

♦  КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНА, КОГАТО ИМАМ ВЪПРОСИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНКУРСА?

   Веселинка Боянова – veselina_art@abv.bg; 0889574188
Атанас Колев – akolev@mail.bg; 0896789888
Денислав Алексиев – denislav_aleksiev@abv.bg; 0878450721
Снежана Колева – snkoleva@gmail.com; 0888282704

РЪКОВОДНА СТРУКТУРА НА НМФС

I. Управителен съвет

1. доц. Георги Петков – Председател

2. Веселинка Боянова – Зам. председател

3. Атанас Колев – секретар

4. Денислав Алексиев – член

5. Снежана Колева – член   НИКОЛА ГИГОВ – Почетен Председател

IІ. Контролен съвет

1. Орлин Делибалтов – Председател

2. Драган Иванов – член

3. Кирил Бинев – член

 

ЗА КОНТАКТИ
   гр. София 1000
ул. “Цар Симеон” 63, ет.1, ап. 1
   доц. Георги Петков – gpetkov@abv.bg ; 0886435113
Веселинка Боянова – veselina_art@abv.bg; 0889574188
Атанас Колев – akolev@mail.bg; 0896789888
Денислав Алексиев – denislav_aleksiev@abv.bg;    0878450721
Снежана Колева – snkoleva@gmail.com; 0888282704
      E-mail: nmfs.orfeevoizvorche@gmail.com

nmfs.orfeevoizvorche@abv.bg

 

 

официален домакин на наградите