Световен конкурс за детска рисунка гр. Камено 2016г.

53-2

СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
ГРАД КАМЕНО 2016 ГОДИНА
НА ТЕМА БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОРНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ГЪДУЛКА, ГАЙДА И КАВАЛ
ПОД МОТОТО ’’АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ’’.
В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ И ТРАДИЦИИ
В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА НА УНИЦЕФ ЗА БЪЛГАРИЯ
’’ЗАЕДНО ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ’’
Всички творби остават дарение в полза на кампанията на Уницеф за България ’’ Заедно от детската градина ’’
ПО ИДЕЯ НА ИЛЮ ДИМИТРОВ МАЙСТОР ЛЮТИЕР НА БЪЛГАРСКА ГЪДУЛКА
НАЧАЛО НА КОНКУРСА 01.01.2016 ГОДИНА
КРАЙ НА КОНКУРСА 11.05.2016 ГОДИНА
Творби ще се приемат с клеймо не по-късно от 11. 05 . 2016 година.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ТЕМА
Български Фолклорни Музикални Инструменти
Гъдулка, Гайда, Кавал.
Рисунката трябва да отразява народен обичай, семейно тържество,
народно веселие , сюжет от приказка, песен или легенда , народни танци ,
портрет на музикант, в които да присъства фолклорния музикален инструмент Гъдулка , Гайда, Кавал.
В рисунката може да бъде включен елемент на колаж .
ВЪЗРАСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ
В конкурса могат да вземат участие всички деца от България и Българчета живеещи в чужбина от 5 до 14 години включително.
Участниците са разделени на две групи:
– първа група от 5 до 9 годишна възраст
– първа под група 5 годишна възраст
– втора под група 6 годишна възраст
– трета под група 7 годишна възраст
– четвърта под група 8 годишна възраст
– пета под група 9 годишна възраст
– втора група от 10 до 14 годишна възраст
– първа под група 10 годишна възраст
– втора под група 11 годишна възраст
– трета под група 12 годишна възраст
– четвърта под група 13 годишна възраст
– пета под група 14 годишна възраст
РАЗМЕР НА РИСУНКИТЕ
30/40 см.
БРОЙ НА РИСУНКИТЕ
Всяко дете може да участва с до две рисунки.
МАТЕРИАЛИ
Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.
ЛИЧНИ ДАННИ
Да бъдат нанесени на гърба на всяка рисунка
в долния ляв ъгъл с големи печатни букви.
Име и Фамилия
Възраст
Момче или Момиче
Град
Страна
Телефон
E- mail.
Име – заглавие на рисунката
Рисунки вече взели участие в други конкурси не се допускат.
Жури от български учители ще присъди наградите на отличените участници.
Наградените участници ще бъдат лично уведомени с писмо.
Моля изпращайте рисунките на адрес :
България
Гр.Камено 8120
Обл.Бургаска
Ул. Н. Вапцаров 3
За Световен Конкурс за Детска Рисунка
На тема Български Фолклорни Музикални Инструменти
– Гъдулка, Гайда, Кавал
Разходите по изпращане на творбите до Световен Конкурс за Детска Рисунка на тема Български Фолклорни Музикални Инструменти – Гъдулка, Гайда, Кавал са за сметка на подателя.

официален домакин на наградите