С песните на Вълкана Стоянова

В голямо интервю за в.”Минаха години” Стоян Варналиев разказва за спомените си с неповторимата Вълкана Стоянова. “Гласът на Вълкана ме омагьоса още при първата среща през 1987г., Бог реши да стана неин ученик. Бях до нея в продължение на 20 г.,Вълкана ми подари над 80 свои песни.”Според Стоян Варналиев “да си ученик на Вълкана е удоволствие, предизвикателство и отговорност и певци като нея трябва да служат за пример, защото са като учебник по пеене.” Най-характерното за песните на Вълкана е богатата и сложна орнаментика, разнообразната тематика. Не напразно певицата сама казва “За моите песни се иска кураж!” “От нея научих, че във всичко, което прави човек трябва да влага енергия, да има живец, нищо не трябва да се прави ей така, между другото.!” Той припомня, че в музея на Стралджа е дарената от него сценична рокля на певицата, изработена от нейните ръце още през 60-те години , за дарените награди и отличия, за подготовката на паметник на Вълкана в родното й село Люлин по идея на инициативен комитет и с подкрепата на община Стралджа.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/ 64-64 , факс : 64-04,
e-mail:straldjainf@yahoo.com

С Т А Т У Т

НА

ДЕВЕТИ КОНКУРС – НАДПЯВАНЕ

„С ПЕСНИТЕ НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА”

16 МАЙ 2015 Г. ГР. СТРАЛДЖА

Конкурсът – надпяване се организира от Община Стралджа и
НЧ „Просвета-1892” – гр. Стралджа. С осъществяване на проявата се цели:

– отдаването на заслужена почит и признателност към голямата народна певица Вълкана Стоянова /родена в с. Люлин, Община Стралджа/, за съхраняване и популяризиране уникалното и песенно наследство .

– предоставяне възможност за изява на изпълнители от цялата страна, откриване и стимулиране на млади дарования в областта на певческото изкуство.

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА:
16 май 2015г. гр. Стралджа
НЧ „Просвета-1892” – гр. Стралджа
10.00 ч. – Откриване и начало на Конкурса.
площад „Демокрация”
20.00 ч. – Гала-концерт на наградените участници в
Конкурса.
РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът „С песните на Вълкана Стоянова”, се провежда периодично на 2 години. В неговото Девето поредно издание, могат да участват индивидуални изпълнители на народни песни, разпределени в следните раздели и възрастови групи:

Раздел „А” – „Любители”

Първа възрастова група – до 14 г.
Втора възрастова група – от 14 до 18 г.
Трета възрастова група – над 18 г.

Раздел „Б” – „Професионалисти”
Възрастова група – над 18 г.

Всеки участник в рамките на 5 минути трябва да изпълни две песни – бавна и хороводна, едната от тях задължително от репертоара на Вълкана Стоянова. С оглед целите на Конкурса, за предпочитане е и двете песни да са от репертоара на певицата. Изпълненията могат да бъдат без и със съпровод /от 1 до 4 инструмента/.Организаторите подготвят реда на програмата, но си запазват правото на промени.
Регистрацията на участниците и запознаването им със сценарния ред се извършва веднага след пристигането, преди началото на Конкурса – надпяване.

По възможност изпълнителите да бъдат в народни носии. Всеки участник изпраща Заявка за участие по приложения образец. Срокът за подаването им е 30 април. След тази дата се преустановява записването за Конкурса .

Заявките се изпращат на адрес:
8680 – гр. Стралджа
бул. „Хемус” 12
За Конкурса „С песните на Вълкана Стоянова”

В деня на Конкурса – надпяване не се приемат Заявки за участие.

Всички пътни и дневни разходи, са за сметка на участниците
или на нституциите, които представят.

ЖУРИ И КЛАСИРАНЕ
Жури от специалисти музиковеди, етнолози, фолклористи и др.,
прослушва и оценява изпълнителите. Те ще бъдат класирани по раздели
и възрастови групи. Решението на журито е окончателно.

НАГРАДИ
Журито ще присъди:

– Първа, Втора,Трета и поощрителна награда в разделите и
възрастовите групи;
– Голямата награда на Конкурса „С песните на Вълкана Стоянова”.
– Всички участници получават Грамота за участие.

Награден фонд – 1000 лв.
Носители на Голямата награда от предишни конкурси
„С песните на Вълкана Стоянова ” не участват в класирането.

За справки и допълнителна информация :

тел. 04761 / 64 – 68,
факс : 64 – 04

Организационен комитет
ДЕВЕТИ КОНКУРС-НАДПЯВАНЕ „С ПЕСНИТЕ НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА”
16 МАЙ 2015 Г. – ГР. СТРАЛДЖА
З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е
От ……………………..……………………………………………………………
/Трите имена на участника – навършени години – ЕГН…….………….. /
Представител на ……………….………………………………………………
/институцията която представя, ако има такава/
Адрес на участника или институцията, която представя:
Област: ………………… Община: …………………
гр./с./ …………………………… ул ………..…………………… бл ….. вх .…
ап….….. тел.: ………………..
Кандидатът ще се яви в:
Раздел А – „Любители” –
Раздел Б – „Професионалисти” –
РЕПЕРТОАР:

1. …………..…….………………………………….
2. …….……………………………………………..

Желая да ми бъде осигурен съпровод: Да – Не –

Заявител: ……………
/подпис/

Непопълнилите акуратно Заявката не се допускат до участие.

официален домакин на наградите