Връчване на Годишни фолклорни награди – 2015г.

 сдружение лого

Организатор: Сдружение „Наследници на фолклорния огън“

Статут на Годишни фолклорни награди 2015г.

Второто издание на Годишни фолклорни награди се посвещават на Гюрга Пинджурова по случай 120 г от нейното рождение . Цялото наименование е както следва: Годишни фолклорни награди 2015 ГюргаПинджурова.

Годишни фолклорни награди 2015“ стартират на 1 октомври 2014 г. и приключват на 27 ноември 2015г.

Организатори, съорганизатори и консултанти са видни представители в областта на българската фолклорна наукамузика и танци според регламента.
Статутът определя начина на номиниране в годишните фолклорни награди, а гласуването по предложените номинации от любителите на българския фолклор става само и единствено на сайта на годишните фолклорни награди.www.gfn.bg
Организаторите си запазват правото за промяна и допълнения в статута.
I.Годишните фолклорни награди се провеждат всяка година в различен град на България. Връчват се на специално тържество.
Te са оценка за майсторството на изпълнителите в областта на народното творчество. Целта е дa сeпредстави и популяризира фолклорното ни богатство .

II. Връчване на наградите:
Наградите се връчват за създаден продукт, професионални изяви и за цялостни постижения във фолклорното изкуство, както и за значимо нематериално фолклорно наследство.

III. Годишните номинации са:

1. Глас на годината
2. Албум на годината
3. Най-добри вокални дуети, триа, квартети др.
4. Постановка на годината. Участват и постановки, създадени в предишни години, но спечелиливниманието на публиката в настоящата.
5. Хореограф на годината
6. Инструментална пиеса.
7. Дете-изпълнител на годината
8. Нематериалното културно наследство – номинацията се определя от БАН
9. Фирма, община или личност популяризираща или спонсорирала фолклорни събития.

10. Ансамбъл на годината
11. Книга за етнографски, етноложки и музиковедскиизследвания – стартира 2016г
12. Словесен фолклор – стартира 2016г

13.Журналистически и публицистични материали в областта на фолклора – стартира 2016г

14. Най бързо развиващо се дете талант – стартира 2015г ( Номинацията не се връчва всяка година)

IV. Наградата за цялостен принос се определя от организационния екип. Тя не подлежи на гласуване.

V. Условия за номинации и начин за гласуване
Предложенията във всяка категория са две – едно предложение от организаторите и едно от любителите. Всеки има право само на едно предложение в номинация. Гласуването е месечно и годишно , само в сайта на Годишните фолклорни награди, ако организаторите не са посочили в статута и допълнителен начин на www.gfn.bg

официален домакин на наградите