годишните награди „Сирак Скитник“ на Българското национално радио за 2015

За присъждането на годишните награди „Сирак Скитник“ на Българското национално радио за 2015 година творческите колегии на националните и регионалните програми на БНР, дирекциите „Мултимедийни програми“, „Музикална къща БНР“, „Техника“ и „Архивен фонд“ направиха своите предложения. Наградите ще бъдат връчени на 25 януари – рожденият ден на медията, от 18.30 ч. в Първо студио на Радиото.

С оглед на дейността на БНР като обществена електронна медия и според регламента за присъждане, годишните награди на БНР са обособени в 3 категории. Те са: Голямата награда „Сирак Скитник“ – за значим принос в развитието на БНР, Награда за радиожурналистика – индивидуална награда за открояващо се присъствие пред микрофона, за отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на БНР като обществена медия през изминалата година и награда за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект, музикален радиопроект на БНР – колективна награда за професионализъм и оригинални идеи приз изминалата година.

Изборът на победител във всяка от трите категории се обсъжда и гласува от Обществения съвет на БНР. Присъждат се и награди „№1 на програмата…“, които се определят от ръководствата на всяка от ефирните програми.

За Голямата награда „Сирак Скитник“ за 2015 г. от програма „Хоризонт“ е предложена Красимира Йорданова – музикален редактор с дългогодишна впечатляваща кариера. Изборът на програма „Христо Ботев“ е Георги Василски – основна част от екипа на БНР вече 36 години – първо в „Хоризонт“, а след това в „Христо Ботев“. „Музикална къща БНР“ предлага участниците в проектите по Еврорадио – екипите на дирекция „Музикална къща БНР“, дирекция „Международно сътрудничество“ и направления „Музика“ на програмите „Хоризонт“ и „Христо Ботев“. Радио България е предложено от дирекция Мултимедийни програми по повод 80-годишнината му. Радио Бургас номинира Мартин Минков за значим принос, по повод 60-годишния му юбилей и над 35-годишното му ярко журналистическо присъствие в БНР. Радио Стара Загора предлага Голямата награда да бъде присъдена на екипа на регионалната радиостанция, която тази година на 21 май навършва 80 години от създаването си. Предложението на Радио София е колективна награда за Оркестъра за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов.

За радиожурналистика предложенията са: от „Хоризонт“ – Никола Миладинов, международник, кореспондент в Брюксел, от „Христо Ботев“ – Цветана Тончева, отговорен редактор в направление „Музика“, от дирекция „Мултимедийни програми” – Венета Павлова, работи в областта на културата и историята, от Радио София – Радио София за екипност, журналистическа активност и нововъведения, от Радио Видин – Цветомир Цветанов, редактор.

В категорията за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект, музикален радиопроект на БНР предложенията са: на „Хоризонт“  – „По първи петли“, в ефира от 23 години,  от „Христо Ботев“ –  „Лабиринти на познанието“, предаване за трудния диалог между реалност и въображение, природа и общество, истина и вяра, от „Музикална къща БНР“ – проектът „Ритъмът на Балканите“ на Оркестъра за народна музика на БНР, на Радио Бинар – документалният филм „Един работен ден на НФА „Филип Кутев“, на Радио София – Радио София – за проекти, кампании и инициативи със социална значимост, на Радио Благоевград – „Тийн зона“, младежко предаване с 15-годишен динамичен и емоционален живот в ефира на най-слушаната медия в Югозапада,  на Радио Пловдив– предаванията „Музика по желание“ и „Три огледални вечери“, на Радио Варна – екипът на „Щурец в ухото“ – Елица Виденова , Добромир Мързов и Олга Добрева, на Радио Шумен – предаването „Лицата на живота”. Предложения за наградите „№ 1 на програмата …“: „Хоризонт“ –  Петър Волгин, „Христо Ботев“  –  Дарина Христова, Радио България –  Миглена Иванова, Радио София –  Ивайло Николов, Радио Благоевград  – Силвия Домозетска, Радио Пловдив –  Мария Дамова, Радио Варна –  Валери Великов, Радио Шумен – Александър Бакалов, Радио Видин – Цветомир Цветанов.

официален домакин на наградите