За наградите

 лого ГФН

Статут за 2018 година.

Сдружение „Наследници на фолклорния огън“

Медиен партньор Българско национално радио – 2014, 2015 и 2017

ГОДИШНИ ФОЛКЛОРНИ НАГРАДИ 2018

Статут и регламент

01 декември 2017

Годишните фолклорни награди (ГФН) е събитие, което се утвърди като една от значимите културни прояви в България. Те са учредени през 2014 г. от сдружение „Наследници на фолклорния огън”, с председател Константин Лазаров. Досега са проведени четири издания:

  • Годишни фолклорни награди 2014, посветени на 100-годишнината от рождението на Борис Машалов. Церемонията е проведена в гр. Смолян;

  • Годишни фолклорни награди 2015, посветени на 120-годишнината от рождението на Гюрга Пинджурова. Церемонията е проведена в София;

  • Годишни фолклорни награди 2016, посветени на 90-годишнината от рождението на Радка Кушлева. Церемонията е проведена в София.

  • Годишни фолклорни награди 2017, посветени на 80 години от рождението на Надка Каражова. Церемонията е проведена в гр. Пазарджик.

На 8 декември 2017 година ще се проведе четвъртото издание на ГФН, което ще бъде посветено на 80-годишнината от рождението на Надка Караджова. Церемонията ще се проведе на 08 декември в гр. Пазарджик, под патронажа на кмета на гр. Пазарджик г-н Тодор Попов.

Целта на събитието е да поощрява дейността на създателите и изпълнителите на музикални и танцови произведения на фолклорна основа. Чрез него се привличат и млади хора, които ценят фолклорното наследство на България. Годишните фолклорни награди са оценка за майсторството на създателите и изпълнителите, които работят в областта на изследването, пресъздаването и съхраняването на народното творчество. Организационния комитет сформиран от сдружение „Наследници на фолклорния огън” (www.gfn.bg) ще обедини своите усилия с професионалисти с цел повишаване на значимостта и нивото на това събитие. През 2018 г. церемонията ще се проведе в рамките на Дните на наследството, организирано от ИЕФЕМ.

През 2018 година ще отдадем почит на Филип Кутев

Статут 2018 година

Годишните фолклони награди се връчват за изпълнители на българска народна музика. Те са предназначени за създателите и изпълнителите, които работят в областта на изследването, пресъздаването и съхраняването на народното творчество.

Организатор на ГФН е сдружението „Наследници на фолклорния огън“, с председател Константин Лазаров.Консултанти са сътрудници от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.

Годишните фолклорни награди се връчват за създаден продукт, професионални изяви и за цялостни постижения във фолклорното изкуство, както и за значима проява на нематериалното културно наследство (реализирана в системата „Живи човешки съкровища, България“) . Те се провеждат всяка година в рамките на един ден и в различен град на България. Церемонията по връчването се осъществява по време на специален концерт-спектакъл, в който вземат участие видни творци и артисти в областта професионалната музика на фолклорна основа.

Номинирането и селекцията на наградените се извършва от организаторите, компетентно жури и широка публика, която има интерес към този вид музика.

Организаторите си запазват правото за промяна и допълнения в статута.

Регламент 2018 година

Номинирането и селекцията на ГФН се извършва в два етапа:

– номинации, провеждани през цялата календарна година;

– селекция, осъществена от специална комисия (жури).

През първия етап, който протича от първи декември на съответната година до средата на октомври следващата могат да се номинират кандидати от всички посочени по-долу категории чрез специална форма в сайта на ГФН. В номинирането могат да участват всички, които пожелаят. Не е разрешено номинирането на собствено творчество (т.е. кандидатът не може да се самопредлага), както и поп-фолк изпълнители и/или такива от други жанрове на музиката и танца.

През втория етап, протичащ между 15 и 30 октомври на дадена година специална комисия (жури), състояща се от членове на организационния екип и други компетентни специалисти в областта на професионалната музика на фолклорна основа, избират по един кандидат от всяка от посочените по-долу категории:

1. Глас на годината

2. Албум на годината

3. Най-добри вокални дуети, триа, квартети др.

4. Постановка на годината. Участват и постановки, създадени в предишни години, но спечелили вниманието на публиката в настоящата.

5. Хореограф на годината

6. Инструментална пиеса.

7. Дете-изпълнител на годината

8. Нематериалното културно наследство – номинацията се определя от ИЕФЕМ към БАН

9. Фирма, община или личност популяризираща или спонсорирала фолклорни събития.

10. Ансамбъл на годината /Ансамбъл с нова постановка от 1 декември 2017 г. до 1 октомври 2018 г./

11. Книга за етнографски, етноложки и музиковедски изследвания.

12. Журналистически, публицистични материали и радиопредавания в областта на фолклора

13. Наградата за цялостен принос (номинира се и се избира от организационния екип и журито на ГФН)

Професионалното жури трябва да представи на организаторите протокол, който съдържа списък на класиралите се за награди в съответните категории, както и подписите на членовете на цялото жури. Председателя на организационния екип го утвърждава с подпис и печат.

Забележка: Изпълнители, които не желаят да бъдат номинирани, трябва да изпратят писмена декларация, в която се отказват от номинация. Ако изпълнителите са повече и участват в дуети, триа и др. се представя писмена декларация с подписите на всички изпълнители.

Заключителни разпоредби

Организаторите изискват от всички спонсори и медийни партньори, да предоставят лого, само след писмено уреждане на договорните отношения.
Всички спонсори, могат да предоставят винилна
реклама на мястото на събитието, един ден преди мероприятието.

София
Годишни фолклорни награди
за контакт:
email:
k.lazarov74@gmail.comoffice@gfn.bg

тел: 0876739041 – Лазаров

град Пазарджик домакин 2017 г.

град Пазарджик домакин 2017 г.

официален домакин на наградите

град Пазарджик домакин 2017 г.